Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – GDPR –
862
page-template-default,page,page-id-862,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default
 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – GDPR –

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare „GDPR”) este aplicat în toate statele Uniunii Europene.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul companiei noastre politica GDPR.

Operatorul (cel care prelucrează datele dvs):
Framsteg Management SRL cu Sediu: Str. Codrii Neamtului nr. 13, Bl. NB1, Sc.3, Sector 3, Bucuresti, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11747/2011 Cod unic de identificare: RO29171092, prin intermediul site-ului www. servicii-dezinsectie-deratizare. ro

Scopurile prelucrării:
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. în calitate de persoană vizată se realizează în următoarele scopuri:
• pentru furnizarea serviciilor Framsteg Management, achiziționate sau comandate de la Framsteg Management;
• pentru a fi contactat și a vă răspunde în legătură cu serviciile pe care le utilizați sau preconizați să le utilizați de la Framsteg Management;
• pentru a ține legătura cu dvs. și a vă oferi informații necesare prin intermediul sitelui nostru: www. servicii-dezinsectie-deratizare. ro

Care sunt persoanele vizate și baza legală a prelucrării:
Clienți sau potențiali clienți a căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, a încheia și executa contractul și pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea legislației în vigoare;
Angajații partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri), le prelucrăm următoarele date: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de email, avand ca scop menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a putea să colaborăm. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii, pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea legislației în vigoare;
Persoane fizice cu care suntem în relații de afaceri.Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar să prelucrăm anumite informații, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar act de identitate, adresa de corespondență, cod numeric personal, calitatea, calificări profesionale. În acest caz, baza legală a prelucrării este încheierea / executarea unui contract și pe respectarea unei obligații legale;
Candidați pentru un post pe care Framsteg Management îl are liber. Pentru desfășurarea procesului de recrutare, colectăm următoarele date: datele incluse în CV-ul pe care ni le transmiteți. De regulă acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența profesională, dovada studiilor și alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs.. De asemenea, în cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se referă la candidat, cum ar fi: preferințele sale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile care nu sunt incluse în CV-ul său, așteptările pe care le are un candidat în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă;
 • Vizitatori ai site-ului nostru: www. servicii-dezinsectie-deratizare. ro. E posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate in scopul imbunătăţirii experienţei utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul îl folosește. Prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informații despre locul din care se accesează website-ul nostru. Temeiul prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru;

Transferul de date.
În prezent nu transferam date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din Romania.

Termenele de păstrare a datelor. Termenele limită preconizate pentru păstrarea și ştergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislația în vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata necesară folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislația în vigoare (inclusiv cea fiscală) sau de autoritățile competente. După expirarea termenului de arhivare, datele vor fi șterse ireversibil. Cererile de solicitare servicii Framsteg Management nefinalizate sunt pastrate in baza de date timp de 30 de zile, dupa care acestea sunt sterse ireversibil.

Cui vom divulga datele dvs.  Ca regulă, Framsteg Management nu divulga datele pe care le deține si prelucreaza, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care datele clienților Framsteg Management pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în care alte companii persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu Framsteg Management. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derulareau unui contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului ,constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre. Categoriile de destinatari cărora le-am putea divulga datele dumneavoastră sunt: angajaților și colaboratorilor Framsteg Management aflaţi pe teritoriul Romaniei, societăților terțe sau partenerilor contractuali, autorităților statului (ANAF, organele de cercetare penala etc.). În toate aceste cazuri Framsteg Management va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am fost transmise și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Drepturile dvs. Aveți în calitate de persoană vizată următoarele drepturi:
• Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal dețiunte de Framsteg Management
Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte.
Dreptul de ștergere. Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să şteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea legii;
ATENȚIE: Ştergerea datelor nu se va realiza dacă:
• datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii legale;
• în scopuri de arhivare în interes public;
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
• Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal
În cazul în care persoana vizată apreciază că datele pe care Framsteg Management le deține cu privire la aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui să prelucrate, se va contacta Framsteg Management la sediu pentru o discuție în legătură cu drepturile sale. În anumite circumstanțe, se poate cere restricționarea prelucrării.
Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Framsteg Management a datelor sale cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct
Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Framsteg Management într-un format structurat și care poate fi citit automat.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Persona vizată are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea / anularea / reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.
Dreptul de retragere a consimtamantului în orice moment. Retragerea consimtamantului poate avea loc în orice moment și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Ce se poate întâmpla dacă o persoană nu dorește să ne dea datele. În cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigația de a comunica datele lor cu caracter personal. Totuși, refuzul dumneavoastra de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestării de servicii care au legătură cu activitățile Framsteg Management.

Unde vă puteți adresa pentru exercitarea drepturilor si termenul de răspuns. Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul Framsteg Management sau pe email la adresa office @ framsteg. ro. Termenul de răspuns pentru orice solicitare în legatură cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu excepţia situaţiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile.. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Data intrarii in vigoare:   Prezenta Informare este valabila incepand cu 30.09.2020

Sunati acum!